BTS Computers d.o.o.
BTS Computers d.o.o.
Strateški partner
Comtech d.o.o.
Comtech d.o.o.
Ključni partner za RS
Elink d.o.o.
Elink d.o.o.
Partner implementator
Mobis d.o.o.
Mobis d.o.o.
Partner implementator
Dignet software d.o.o.
Dignet software d.o.o.
Partner implementator
Računovodstvena agencija "SM"
Računovodstvena agencija "SM"
Partner implementator

Efikasno korištenje Billans aplikacije i zadovoljnost velikog broja korisnika je zasluga naše partnerske mreže. Naši partneri su preduzeća koja kod krajnjih korisnika izvode brojne aktivnosti- od implementacije, obuke i podrške, do pružanja drugih vrsta usluga koje su usko vezane za nesmetan rad Billans-a (tehnička podrška vezana za računare, fiskalne uređaje i slično). Nakon tri godine uspješnog plasmana i implementacije Billans e-računovodstva stečeni su uslovi za širenje partnerske mreže na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Za firme i pojedince koji su zainteresirani za angažman u prodajnim i aktivnostima implementacije prvog web računovodstva pripremili smo odlične uslove, stalne provizije i olakšanu edukaciju. Postoji mnogo razloga da se odlučite za partnerstvo sa Billansom. U nastavku Vam donosimo samo neke:

Mogućnost prodaje konkurentnog proizvoda

Ukoliko se bavite prodajom i implementacijom Desktop poslovnih aplikacija, pitanje je dana kada će Vaši korisnici potražiti svježije rješenje sa većim uštedama. Sa Billansom, imate priliku (p)ostati konkurentni i Vašim korisnicima ponuditi adekvatno poslovno rješenje uz dodatnu zaradu.

Provizija je stalna

Dogovorenu proviziju od prodaje Billans-a ćete dobijati sve dok korisnik plaća licence.Na osnovu jedne prodaje, obezbjedit ćete sebi stalni mjesečni prihod.

Jednostavna edukacija

U okviru Billans aplikacije integrisana su pisana i video uputstva, što olakšava edukaciju za korištenje i implementaciju web poslovnog rješenja

Garancija ne preuzimanja

Svaki prodajni i/ili partner implementator, u okviru partnerske mreže ključnog partnera ima pravo na teritorijalni ekskluzivitet i garanciju nepreuzimanja od strane drugih partnera. Promjena partnera implementatora vrši se isključivo na izričit zahtjev korisnika i uz odobrenje arbitražne komisije principala.

Reklamni materijal i prezentacije

Svaki novi partner Billans-a ima pravo na reklamni materijal i video i pisane materijale za održavanje prezentacija. Billans Team stoji na usluzi svim partnerima u smislu savjeta i edukacije za održavanje prezentacija, te načina plasmana i prodaje prve web aplikacije za računovodstvo u Bosni i Hercegovini.

Razvijajte sa nama

Kao partner Billans-a imate mogučnost učešća u radu i odlukama implementacijskog vijeća e-računovodstva koje predlaže razvoj novih funkcionalnosti aplikacije.