+387 33 868 418 info@billans.ba

Licence

BASIC omogućava evidenciju i praćenje svih robnih tokova pod nabavke preko skladištenja do prodaje uz adekvatne i detaljne izvještaje svih robno-materijalnih promjena. Podrazumijeva izdavanje predračuna, narudžbi, otpremnica i računa iz maloprodaje/veleprodaje uz direktans ispis na fiskalnim uređajima. U cijenu je uključeno jedno preduzeće i jedan korisnik. Billans POS je offline aplikacija za pregled zaliha i izdavanje računa. Jednostavno se sinhronizira sa Billans aplikacijom. Instalacija POS Billans podrazumijeva BASIC licencu Billansa.

Cijena licence 40 KM+ PDV .

SILVER licenca omogućava neograničeno korištenje svih funkcija Billansa osim obračuna plata. Pored funkcionalnosti robnog dijela, podrazumijeva finansijsku operativu sa refleksijom svih evidentiranih promjena po unaprijed predefinisanim shemama knjiženja. Podrazumijeva automatsko ažuriranje PDV obračuna, otvorenih stavki, evidenciju i amortizaciju osnovnih sredstava i širok spektar izvještaja uz mogućnost exporta u razne formate datoteka. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

Cijena licence 70 KM + PDV.

Gold licenca omogućava neograničeno korištenje svih funkcija Billansa. Podrazumijeva robno materijalno knjigovodstvo, finansijsku operativu, kadrovske evidencije kao i obračun plata i drugih ličnih primanja. U cijenu osnovne licence uključeni su jedno preduzeće i jedan korisnik.

Cijena licence 80 KM + PDV.

PLATINIUM licenca podrazumijeva korištenje svih modula Billans aplikacije uz neograničen broj firmi/organizacija po jednom korisniku licence.

Cijena licence 60 KM + PDV.

*Licence se iznajmljuju na mjesečnom nivou. Na avansne uplate za 3, 6 i 12 mjeseci odobravamo posebne popuste.

Usluge obuke, implementacije i podrške

Obuka korisnika je obavezna i ne ulazi u cijenu licenci.

Trajanje obuke zavisi od potreba korisnika a minimalno je 2 radna sata po licenci. Obuka, implementacija i podrška korisnicima Billans e-računovodstva evidentira se putem radnog naloga koji je osnov za fakturisanje.

Cijena radnog sata implementatora (obuka i podrška) je 55,00 KM + PDV.

Zahtjev za demo

Kako ste čuli za nas?

7 + 11 =