+387 33 868 418 info@billans.ba

Podrška

Obuka, podrška i implementacija

 Definisanje pojmova

Obuka

Obuka podrazumijeva početnu edukaciju za korištenje definisanih funkcionalnosti aplikacije. Svaki novi korisnik aplikacije dužan je da primi osnovne informacije o radu, načine registracije, osnovne postavke i minimalne tehničke uslove za ispravan rad aplikacije. Obuka se može izvoditi na lokaciji korisnika (fizički) i/ili putem remote control aplikacija (daljinska podrška) Obuka pružena daljinskom podrškom može potpuno zamjeniti klasični oblik obuke korisnika 1/1 Kod Daljinske obuke korisnik može zatražiti snimak pružene obuke koji korisniku ostaje u trajnom vlasništvu sa pravom daljeg korištenja a bez mogućnosti daljeg kopiranja i distribucije.

Podrška

Podrška korisnicima podrazumjeva asistenciju korisniku pri postavljanju parametara rada aplikacije, unosa, izmjene ili brisanja podataka iz aplikacije i kreiranje izvještaja.

Razlikujemo Besplatnu i Naplativu podršku.

Besplatna podrška ogleda se kroz:

  • PISANA UPUTSTVA u okviru aplikacije
  • VIDEO UPUTSTVA u okviru aplikacije
  • KORISNIČKO UPUTSTVO (skripta) Zbirka korisničkih uputstava-PDF format

U pripremi je i korisnički forum za međusobnu pomoć i razmjenu korisničkih znanja.

Naplativa podrška podrazumijeva

  • Podrška na osnovu kreiranja zahtjeva/tiketa kroz Billans aplikaciju
  • Telefonska podrška

Ovaj vid podrške odnosi se na rješavanje hitnih, operativnih problema prijavljenih od strane korisnika, a koji onemogučuju dalji rad u aplikaciji. U slučaju potrebe, telefonska podrška može se odnositi na pregled/korekciju postavki aplikacije, unos ili izmjenu parametara rada i druge probleme iste ili slične tematike. Telefonska podrška može trajati do 30 min maksimalno

  •  Podrška putem remote control aplikacija

Optimalan vid podrške za dopunu obuke korisnika, postavljanje shema knjiženja, postavki ispisa, sistema obavještenja idr funkcionalnosti koje će korisnik putem ovog vida podrške upoznati i usvojiti te dalje samostalno koristiti. Ovaj vid podrške zahtjeva raniju rezervaciju termina.

  • Podrška na licu mjesta

Odnosi se na podršku na lokaciji korisnika, najčešće povezana sa postavkama korisničke elektronske opreme, povezivanje fiskalnih uređaja te implementacije kompleksnih rješenja za pojedine djelatnosti (maloprodaja/franšize; proizvodne djelatnosti isl.) Za ovaj vid podrške potrebna je ranija rezervacija termina. Ovaj vid podrške može podrazumjevati uvećanje cijene podrške (putni troškovi)

Konsultacije i sistemske integracije personalizirana dopunska rješenja

Billans svojim korisnicima nudi usluge savjetovanja kod izbora poslovnog modela prilagođenog specifičnim zahtjevima korisnika. Pomažemo Vam kod postavki parametara za optimalni rad aplikacije, izrade analiza i generisanje posebnih vrsta izvještaja. Stojimo Vam na raspolaganju za zahtjeve izrade i implementacije dodatnih programskih rješenja kao i Integracija dodatnih rješenja u okvir Billans aplikacije.

Cjenovnik usluga

Osnovna obukaRDS55KM + PDV
Telefonska podrškaRDS55KM + PDV
Radni sat implementatoraRDS55KM + PDV
Radni sat konsultantaRDS60KM + PDV
Radni sat razvojnog timaRDS110KM + PDV

Dostupnost usluga

Radno vrijeme korisničkog Helpdesk-a je svaki radni dan od 08:30 do 16;0. Zvanični cjenovnik usluga odnosi se na podršku u okviru definisanog radnog vremena. Svaka podrška mimo radnog vremena podliježe uvećanju cijene za 50% za podršku u periodu od 16:00 do 22:00 h i uvećanje od 100% cijene podrške za period od 22:00 do 08:00