+387 33 868 418 info@billans.ba

Partneri

Naši partneri su preduzeća koja kod krajnjih korisnika izvode brojne aktivnosti- od implementacije, obuke i podrške, do pružanja drugih vrsta usluga koje su usko vezane za nesmetan rad Billans-a (tehnička podrška vezana za računare, fiskalne uređaje i slično).

Efikasno korištenje Billans aplikacije i zadovoljnost velikog broja korisnika je zasluga naše partnerske mreže. Naši partneri su preduzeća koja kod krajnjih korisnika izvode brojne aktivnosti- od implementacije, obuke i podrške, do pružanja drugih vrsta usluga koje su usko vezane za nesmetan rad Billans-a (tehnička podrška vezana za računare, fiskalne uređaje i slično). Nakon tri godine uspješnog plasmana i implementacije Billans e-računovodstva stečeni su uslovi za širenje partnerske mreže na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Za firme i pojedince koji su zainteresirani za angažman u prodajnim i aktivnostima implementacije prvog web računovodstva pripremili smo odlične uslove, stalne provizije i olakšanu edukaciju. Postoji mnogo razloga da se odlučite za partnerstvo sa Billansom. U nastavku Vam donosimo samo neke:

Mogućnost prodaje konkurentnog proizvoda
Ukoliko se bavite prodajom i implementacijom Desktop poslovnih aplikacija, pitanje je dana kada će Vaši korisnici potražiti svježije rješenje sa većim uštedama. Sa Billansom, imate priliku (p)ostati konkurentni i Vašim korisnicima ponuditi adekvatno poslovno rješenje uz dodatnu zaradu.
Provizija je stalna
Dogovorenu proviziju od prodaje Billans-a ćete dobijati sve dok korisnik plaća licence.Na osnovu jedne prodaje, obezbjedit ćete sebi stalni mjesečni prihod.
Jednostavna edukacija
U okviru Billans aplikacije integrisana su pisana i video uputstva, što olakšava edukaciju za korištenje i implementaciju web poslovnog rješenja
Garancija ne preuzimanja
Svaki prodajni i/ili partner implementator, u okviru partnerske mreže ključnog partnera ima pravo na teritorijalni ekskluzivitet i garanciju nepreuzimanja od strane drugih partnera. Promjena partnera implementatora vrši se isključivo na izričit zahtjev korisnika i uz odobrenje arbitražne komisije principala.
Reklamni materijal i prezentacije
Svaki novi partner Billans-a ima pravo na reklamni materijal i video i pisane materijale za održavanje prezentacija. Billans Team stoji na usluzi svim partnerima u smislu savjeta i edukacije za održavanje prezentacija, te načina plasmana i prodaje prve web aplikacije za računovodstvo u Bosni i Hercegovini.
Razvijajte se sa nama
Kao partner Billans-a imate mogučnost učešća u radu i odlukama implementacijskog vijeća e-računovodstva koje predlaže razvoj novih funkcionalnosti aplikacije.