Obuka, podrška i implementacija

Definisanje pojmova

Obuka

Obuka podrazumijeva početnu edukaciju za korištenje definisanih funkcionalnosti aplikacije. Svaki novi korisnik aplikacije dužan je da primi osnovne informacije o radu, načine registracije, osnovne postavke i minimalne tehničke uslove za ispravan rad aplikacije. Obuka se može izvoditi na lokaciji korisnika (fizički) i/ili putem remote control aplikacija (daljinska podrška) Obuka pružena daljinskom podrškom može potpuno zamjeniti klasični oblik obuke korisnika 1/1 Kod Daljinske obuke korisnik može zatražiti snimak pružene obuke koji korisniku ostaje u trajnom vlasništvu sa pravom daljeg korištenja a bez mogućnosti daljeg kopiranja i distribucije.

Podrška

Podrška korisnicima podrazumjeva asistenciju korisniku pri postavljanju parametara rada aplikacije, unosa, izmjene ili brisanja podataka iz aplikacije i kreiranje izvještaja.

Razlikujemo Besplatnu i Naplativu podršku.

  Besplatna podrška se ogleda kroz:

 • PISANA UPUTSTVA u okviru aplikacije
 • VIDEO UPUTSTVA u okviru aplikacije
 • KORISNIČKO UPUTSTVO (skripta) Zbirka korisničkih uputstava-PDF format

U pripremi je i korisnički forum za međusobnu pomoć i razmjenu korisničkih znanja.

Naplativa podrška podrazumjeva

 • Podrška na osnovu kreiranja zahtjeva/tiketa kroz Billans aplikaciju

 • Telefonska podrška

  Ovaj vid podrške odnosi se na rješavanje hitnih, operativnih problema prijavljenih od strane korisnika, a koji onemogučuju dalji rad u aplikaciji. U slučaju potrebe, telefonska podrška može se odnositi na pregled/korekciju postavki aplikacije, unos ili izmjenu parametara rada i druge probleme iste ili slične tematike. Telefonska podrška može trajati do 30 min maksimalno

 • Podrška putem remote control aplikacija

  Optimalan vid podrške za dopunu obuke korisnika, postavljanje shema knjiženja, postavki ispisa, sistema obavještenja idr funkcionalnosti koje će korisnik putem ovog vida podrške upoznati i usvojiti te dalje samostalno koristiti. Ovaj vid podrške zahtjeva raniju rezervaciju termina.

 • Podrška na licu mjesta

  Odnosi se na podršku na lokaciji korisnika, najčešće povezana sa postavkama korisničke elektronske opreme, povezivanje fiskalnih uređaja te implementacije kompleksnih rješenja za pojedine djelatnosti (maloprodaja/franšize; proizvodne djelatnosti isl.) Za ovaj vid podrške potrebna je ranija rezervacija termina. Ovaj vid podrške može podrazumjevati uvećanje cijene podrške (putni troškovi)

Konsultacije i sistemske integracije personalizirana dopunska rješenja

Billans svojim korisnicima nudi usluge savjetovanja kod izbora poslovnog modela prilagođenog specifičnim zahtjevima korisnika. Pomažemo Vam kod postavki parametara za optimalni rad aplikacije, izrade analiza i generisanje posebnih vrsta izvještaja. Stojimo Vam na raspolaganju za zahtjeve izrade i implementacije dodatnih programskih rješenja kao i Integracija dodatnih rješenja u okvir Billans aplikacije.

Cjenovnik usluga

Osnovna obuka RDS 55KM + PDV
Telefonska podrška RDS 55KM + PDV
Radni sat implementatora RDS 55KM + PDV
Radni sat konsultanta RDS 60KM + PDV
Radni sat razvojnog tima RDS 110KM + PDV

Dostupnost usluga

Radno vrijeme korisničkog Helpdesk-a je svaki radni dan od 08:30 do 16;00 i subotom od 09:00do 13:00 Zvanični cjenovnik usluga odnosi se na podršku u okviru definisanog radnog vremena. Svaka podrška mimo radnog vremena podliježe uvećanju cijene za 50% za podršku u periodu od 16:00 do 22:00 h i uvećanje od 100% cijene podrške za period od 22:00 do 08:00