+387 33 868 418 info@billans.ba

Webinar će se održati u tri termina, i to:

  • 22.01.2021. godine sa početkom u 12:00 h
  • 29.01.2021. godine sa početkom u 12:00 h
  • 12.02.2021. . godine sa početkom u 12:00 h

Program webinara:

  1. načini evidencije KUF i KIFa kroz Billans aplikaciju
  2. generisanje KUFa i KIFa i import u aplikaciju EPDV
  3. pregled, korekcije i dodavanje redova u knjige PDVa
  4. import knjiga u aplikaciju EPDV i generisanje csv fajla za UIO
  5. praktični primjeri